Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelle oplysninger 
Nordsøen Oceanarium
CVR 72989228
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals
E-mail: info@nordsoemail.dk

2. Betaling
Nordsøen modtager betaling via følgende betalings- og kreditkort:

Dankort, VISA, Mastercard, Eurocard og Forbrugsforeningen

Beløbet hæves på dit kort, når en e-mail med ordrebekræftelse og billetter sendes fra www.jcd.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

3. Levering
Du får dine billetter leveret via e-mail. For at modtage dine billetter skal du have en gyldig e-mailadresse. Du skal selv udprinte og medbringe billetterne til Nordsøen Oceanarium eller arrangementet. Billetten kan også fremvises på mobiltelefonen. 

4. Fortrydelsesret
Aftalen er bindende, når købet er godkendt, og betaling har fundet sted.

Du har ingen fortrydelsesret, når du køber billetter på vores hjemmeside - jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

5. Billetten
Billetten er dit adgangsbevis. Den er kun gyldig til brug den dato og tidspunkt eller periode, der står trykt på billetten. Den er forsynet med en stregkode og er gyldig, når stregkoden er aktiveret.

Du kan scanne billetten i vores fast track. Hvis fast track er lukket eller det ikke lykkes at scanne din billet, skal du henvende dig i billetlugen.

Stregkoden accepteres kun én gang. Hvis den forsøges scannet ved indgangen mere end én gang, afvises den.

6. Køb af årskort

Ved køb af årskort modtager du en pdf-fil, som du kan have på din telefon og scanne hver gang ved ankomst.

7. Refundering
Ved aflysning af et arrangement bliver du kontaktet af Nordsøen Oceanarium. Om muligt ombyttes billetterne til et andet arrangement. Ellers refunderes billettens pris. Tilbagebetaling sker til det kreditkort, som er anvendt ved købet. Omkostninger som forsendelses-, ekspeditions-, ordre- og billetgebyr refunderes ikke.

8. Aflysning
Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres.

Ændringer i program, dato eller delvis gennemførelse m.v. er ikke en aflysning, og billetterne til arrangementet refunderes normalt ikke. Læs evt. information om arrangementet.

9. Reklamation
Enhver reklamation, der vedrører selve arrangementet rettes til arrangøren. Reklamationer i forbindelse med billetkøbet bedes rettet til info@jcd.dk.

10. Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@nordsoemail.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU- kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Gebyrer
Alle gebyrer fremgår tydeligt i forbindelse med det enkelte arrangement.

11.1. Billetgebyr – GRATIS
Der er ikke forsendelsesgebyr på levering af billetter leveret til din e-mailadresse.

12. Persondatapolitik
Vi indsamler personoplysninger, når du opretter en profil, køber billetter, tilmelder dig, sender e-mails eller ringer til os, eller når du køber billetter hos et billetkontor, som anvender vores billet- eller tilmeldingssystemer. Det samme er gældende, når du bruger vores hjemmesider, apps, sider på sociale medier eller andre medier.

Vi bruger de indsamlede oplysninger til at levere de bestilte ydelser og produkter, overholde lovgivningen samt til at forbedre vores service, markedsføring og kundesupport.

Når du opretter en profil, køber billetter, downloader en app eller kontakter os telefonisk, kan vi specifikt anmode dig om tilladelse til at bruge dine oplysninger til særlige formål.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at levere ydelsen/produktet til dig.

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Vi registrerer også din IP-adresse og geolokation.

Når du køber billet eller foretager tilmeldinger på vegne af en anden person, bekræfter du samtidig, at du har ret til at give samtykke til registrering på personens vegne.

Når du køber billet eller tilmelder dig til et arrangement, giver du samtykke til, at hvis du optræder på eventuelle fotos og videooptagelser, der er optaget i forbindelse med arrangementet, at disse må benyttes digitalt og analogt af os.

Personoplysningerne registreres hos Nordsøen Oceanarium og opbevares i fem år, hvorefter de slettes.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på info@nordsoemail.dk. Klager over behandling af persondata kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

13. Partnerrelationer og links
Nordsøen Oceanarium indeholder links til andre websites og integrerede sites, men kan ikke holdes ansvarlig for anvendelsen af personoplysninger af tredjemand, der eventuelt finder sted på disse sites medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.